PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO "ROMA EST" 

 l'intervento psicologico di qualitŕ durante l'emergenza 

da Roma in tutta Italia 

e non solo

tel. +39 0622796355 

 

 

__________________________________________________

 

 

ATOS metod ®

 


ATOS metod je nastao kao rezultat dugogodišnjeg rada psihologa i psihoterapeuta Milenka Vlajkova i proistekao je iz spoznaje da tehnike relaksacije imaju veoma ograničene mogućnosti primene.

ATOS metod prevazilazi ograničenja tehnika opuštanja, to je postupak kojim se uspostavlja sinhronizacija psihofizičkih podsistema u ljudskom organizmu, uključujući fizičke i kognitivne funkcije kao i emocionalni život.

ATOS metod je verovatno najbolji i najadekvatniji postupak za smanjenje hroničnog stresa i može se koristiti za rad u manjim i većim grupama u radnim organizacijama u prevenciji sagorevanja (BURNOUT-a), kao I individualno.

Svaka nova aktivnost koja se uvodi u organizaciju rada direktno utiče na povećanje zadovoljstva radom i motivacije za rad, a kako ATOS metod podiže nivo budnosti onih koji je primenjuju, primena vežbi će neminovno povećati ne samo zadovoljstvo radom i motivaciju za rad već i
identifikacije sa radnom organizacijom i njenim ciljevima.

Efekti ATOS metode:
- Ulazak u optimalno stanje svesti
- Racionalizacija potrošnje energije organizma
- Povećanje imuniteta
- Aktiviranje onih resursa koji su potrebni za sledeću aktivnost
- Ubrzanje ličnog razvoja
- Izoštravanje čula
- Održavanje emocionalne stabilnosti I efekata psihoterapije itd.

Atos metod je set od 6 vežbi koje se rade u toku 6 nedelja. 

Redovnom primenom dolazi do efekata koji su gore navedeni. 

Sve tematske celine predstavljaju učenje tehnika Atos metoda. 

Više o Atos metodi Vlajkova možete pročitati u knjizi ATOS metod Milenka Vlajkova, izdate 2022. godine u Srpskom centru za racionalno emotivnu I kognitivno bihevioralnu terapiju u Beogradu . ISBN 978-86-904494-0-8
Trajanje radionica: svaka radionica traje 60 minuta.
Prijave na telefon: 0643704674
Osnovni podaci o voditelju treninga:

 

 

Kristina Karanović

master psiholog (psihoterapija) i sertifikovani praktičar Atos ® metoda, od
strane Instituta za kognitivni menadžment u Štutgartu.

 

 

__________________________________________________

 

 

We are looking for Psychologists

Join us

 

We select freelance psychologists to be included as external collaborators in our international psychological first aid network already composed by 400 freelancers present in 25 countries  ( Italy, United Kingdom, France, Hong Kong, Mexico, Russia, Argentina, Greece, Kenya, Ghana, Mozambique, Nigeria, Brazil, Portugal, Serbia, Romania, Bulgaria, Egypt, Jordan, Iran, Pakistan, Azerbaijan, India, Spain, Switzerland ). 

You can send your curriculum vitae to the email address: info@pronto-soccorso-psicologico-roma.it .

 

 

__________________________________________________

 

PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO "ROMA EST" 

 l'intervento psicologico di qualitŕ durante l'emergenza 

tel. +39 0622796355